Overvågning og fjernstyring skal spare millioner

Ubemandede offshore platforme får i gennemsnit servicebesøg 50 gange om året. Det er for mange, og det skal nye teknologier inden for overvågning og fjernstyring lave om på.

Selvom ubemandede satellitplatforme i princippet er konstrueret til drift uden menneskelig involvering, viser erfaringer fra operatører i Nordsøen, at platformene i gennemsnit får servicebesøg omkring 50 gange om året. De mange fysiske besøg er imidlertid både omkostningstunge og forbundet med en lang række risici, og de fire virksomheder Ocean Team Group A/S, Dansk Ingeniør Selskab A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S er derfor gået sammen med Offshoreenergy.dk om at udvikle nye og smartere løsninger.

Samarbejdspartnerne har udpeget i alt otte indsatsområder, der skal gøre det muligt at overvåge og fjernstyre offshore platforme i langt højere grad, end det er muligt i dag. Hos Ocean Team Group har man de seneste fem år arbejdet på en teknologi, der gør det muligt at rense lange, tynde rør med flydende og superkritisk CO2.

Virksomheden har lige været i Holland for at teste metoden, og her lykkedes det at rense et 38 km langt rør mellem en offshore satellitplatform og hovedplatformen.


 

UDFORDRING

Trods højteknologiske overvågnings- løsninger viser erfaringer fra ope- ratører i Nordsøen, at ubemandede offshore satellitplatforme får ser- vicebesøg mere end 50 gange om året. Det er for mange, og en række virksomheder er derfor gået sammen om at nedbringe servicebesøgene og dermed omkostningerne til ubeman- dede platforme.

 

PROBLEMEJER

Operatør i Nordsøen.

 

PROBLEMLØSER

Dansk Ingeniør Service A/S (DIS), Ocean Team Group A/S, Force Tech- nology og Holtec Automation A/S Team Group A/S, Force Technology og Holtec Automation A/S.

Kontaktperson

Johannes Kromann Bie
Director Oil & Gas
+45 50 99 99 28

Finansieret af

Projekt partnere

Fælles design skal reducere kostprisen på transportudstyr

MHI Vestas og Siemens Gamesa Renewable Energy vil designe ens transportudstyr, der kan tilgodese begge producenter.

Enslydende krav til overflader

En fælles standard for overfladebehandlingen af de enkelte vindmøllekomponenter skal både reducere kostprisen og over

Nyt sensorsystem skaber bedre miljø og økonomi

Det bliver muligt at måle det nøjagtige indhold af svovl og dermed mindske udledning af kemikalier.

Fælles guideline for udførelse af løft skal øge sikkerheden og reducere omkostningerne

Når MHI Vestas Offshore Wind og Siemens Gamesa Renewable Energy i dag foretager løfteoperationer i forbindelse med in

Offshoreenergy.dk tog fat om fremtiden
13. oktober 2017- af Glenda Napier, CEO
DISRUPTION PÅ DAGSORDENEN: Samarbejde og modig innovation er afgørende for en stærk dansk offshoreindustri.
Seneste nyt