Medlemsbetingelser

Som medlem af Offshoreenergy.dk kan optages enhver virksomhed eller organisation, der repræsenterer virksomheder, rådgivere eller uddannelsesinstitutioner inden for den danske offshore industri eller tilstødende erhverv med relevans for offshore industrien.

Kontingentsatser 

For medlemskab af Offshoreenergy.dk gælder følgende årlige kontingentsatser:

Antal medarbejdere Kontingent ekskl. moms Kontingent inkl. moms
Under 10 6.600,00 kr. 8.250,00 kr.
10-24 13.200,00 kr. 16.500,00 kr.
25-49 19.800,00 kr. 24.750,00 kr.
50-100 26.400,00 kr. 33.000,00 kr
Over 100 33.000,00 kr. 41.250,00 kr.

Antallet af medarbejdere bestemmes ud fra det tilmeldte CVR nummer. 

 

Udtræden/udelukkelse

Udtrædelse kan ske med mindst tre måneders skriftligt varsel til udløbet af Offshoreenergy.dk’s kontingent år (1/9-31/8). Det betyder, at udmeldelse skal ske inden d. 31. maj i det indeværende år.

Medlemskabet anses dog for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive medlemsberettigende virksomhed eller ved afsigelse af konkursdekret. 

Udelukkelse af et medlem kan ske i følgende tilfælde: 

  • Såfremt et medlem ikke overholder Offshoreenergy.dk’s vedtægter og beslutninger vedtaget på generalforsamling. 
  • Såfremt et medlem optræder groft illoyalt overfor Offshoreenergy.dk. 
  • Såfremt et medlem trods påkrav ikke indbetaler det fastsatte kontingent. 

Beslutning om udelukkelse af et medlem skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

 

Kontingent og hæftelse

Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud i august måned til betaling pr. 1.september. Medlemmerne hæfter ikke for Offshoreenergy.dk’s forpligtigelser.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Medlemmer i Offshoreenergy.dk modtager automatisk nyhedsbreve på månedlig basis. Såfremt medlemmer ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra Offshoreenergy.dk skal medlemmer selv fravælge nyhedsbrevet enten via linket nederst i nyhedsbrevet eller til news@offshoreenergy.dk.

 

Persondatalov

Ved tilmeldingen bekræfter jeg hermed, at jeg er primær kontaktperson og at Offshoreenegy.dk må opbevare oplysninger om mig i medlemsregister hos Offshoreenergy.dk. Oplysningerne må bruges i forbindelse med de aktiviteter Offshoreenergy.dk udfører for mig som medlem.

 

Kontaktperson

Louise Brorsen Hinrichsen
Project Manager & Membership Services
+45 26 12 96 09
Offshoreenergy.dk tog fat om fremtiden
13. oktober 2017- af Glenda Napier, CEO
DISRUPTION PÅ DAGSORDENEN: Samarbejde og modig innovation er afgørende for en stærk dansk offshoreindustri.
Seneste nyt